Foreninger / Overlade Pensionistforening

Overlade Pensionistforening

Overlade Pensionistforening
 
Bestyrelse: 
 
 Formand:   Egon Nielsen, Egeholmsvej 12. Telf. 98678144 / 61763697
 Næstformand:  Birthe Lapertis, Bjørnsholmvej 127. Telf. 24834145
 Kasserer:  Edgar Jensen, Mosevej 2. Telf. 98678540 / 21426540
   Holger larsen, Korshøjvej 10, Telf. 98678262
   Egon Jensen, Lundevej  6,  Telf. 98678311
 
Foreningen holder sine arrangementer i Borgerhuset - Pensionistlokalerne i Friskolen 
Der er sammenkomst hver torsdag eftermiddag - enten som månedsmøde eller almindelige hyggedage.