53 mennesker mødte op til spaghettigudstjeneste i Overlade kirke mandag den 23. marts. Bagefter var der leg i præstegården med æggekast. I konfirmandhuset serverede menighedsrådet pasta med kødsovs.
5 projekter sat i gang
 
Borgermødet den 3. marts satte 5 nye projekter i gang.
 
Et nyt atletikstadion og halbyggeri ved skolen. Tovholder: Jacob Dalgaard.
 
En ungdomssklub: Tovholder: Mogens Jensen.
 
Facebook-profil for Overlade. Tovholder: Tommy Rump Andersen.
 
Sommer Søndage ved brugsen: Tovholder: Ulrik Rybjerg.
 
Fibernet til Overlade. Tovholder: Per Gundersen.
 
Alle, der har lyst til at bidrage med stort eller småt i en af arbejdsgrupperne, er velkomne til at kontakte én af tovholderne.
Kontakt evt. Jacob Dalgaard på tlf. 30 12 60 00.
Fastelavn
Søndag den 15. februar blev der fejret fastelavn i Overlade med gudstjeneste i kirken. Bagefter var der kaffe, sodavand og fastelavnsboller i hallen, hvor både børn og voksne også slog katten af tønden.
Massiv opbakning til borgermøde
 
Der mødte 152 mennesker op til borgermødet i Overlade Gl. Skole den 7. januar. Byens foreninger havde inviteret, og der var blandt arrangørerne udbredt tilfredshed med opbakningen.
 
På mødet kom der en lang række forslag og idéer på bordet til, hvordan Overlade kan fremtidssikres. De idéer vil blive berarbejdet i det fælles foreningsforum, som vil forsøge at uddelegere opgaverne til nogle udvalg, som ønskes besat med nogle entusiastiske borgere.
1. januar 2015 mødte 45 mennesker op til nytårsmarch i Lundgård Skov. Temperaturen havde sneget sig helt op på 7 graders varme, og selv om vejret var gråt holdt det tørt. Mogens Jensen fra IK Vest bød velkommen, og efter de godt 3 kilometer gennem skoven, serverede Overlade Borgerforening suppe i savværket.
Bro indviet over Vilsted Sø
 
Lørdag den 20. december 2014 blev den nye gang- og cykelbro over Vilsted Sø indviet. På billedet ses formanden for Overlade Borgerforening Egon Nielsen (t.v.) klippe den røde snor sammen med Hans Støttrup Jensen (Ranum Borger- og Erhvervsforening), borgmester Knud Kristensen og Karin Simensen (Vilsted Medborgerforening). 210 mennesker mødte op til begivenheden på en kold og våd decemberdag.
 

Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Baby-klub i Myren

date Tirsdag d. 21. april 2015
time 09:30 - 11:30
venue Den Gamle Skole, Bjørnsholmvej 132, Overlade
details Flere detaljer..

title Gudstjeneste med højmesse

date Søndag d. 26. april 2015
time 09:30 - 10:30
venue Overlade Kirke
description 3. søndag efter påske.
details Flere detaljer..

title Generalforsamling i Overlade Vandværk

date Mandag d. 27. april 2015
time 19:00 - 20:30
venue Den Gamle Skole, Bjørnsholmvej 132, Overlade
description Dagsorden i følge vedtægter.
details Flere detaljer..

title Generalforsamling i Dagli'Brugsen Overlade

date Tirsdag d. 28. april 2015
time 18:30 - 21:00
venue Den Gamle Skole, Bjørnsholmvej 132, Overlade
description Vi starter med spisning kl. 18.30. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30.
details Flere detaljer..

title Gudstjeneste

date Søndag d. 3. maj 2015
time 10:00 - 11:00
venue Overlade Kirke
description Konfirmation.
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk