Dagli'Brugsen Overlade holdt generalforsamling i Den Gamle Skole tirsdag den 28. april kl. 19.30. Omkring 70 mennesker var mødt op, og de hørte Sven Andersen fremlægge formandsberetningen, og uddeler Ulrik Rybjerg fremlægge brugsens årsregnskab, der desværre viste et minus på 269.853 kr.
Underskuddet skyldes blandt andet, at der er investeret i et nyt gulv i butikken sidste år, hvilket samtidig betød, at en del af butikken var spærret af med følgende tab i omsætning som følge.
Uddeleren kunne dog berette om positiv fremgang i de første tre måneder af 2015.
5 projekter sat i gang
 
Borgermødet den 3. marts satte 5 nye projekter i gang.
 
Et nyt atletikstadion og halbyggeri ved skolen. Tovholder: Jacob Dalgaard.
 
En ungdomssklub: Tovholder: Mogens Jensen.
 
Facebook-profil for Overlade. Tovholder: Tommy Rump Andersen.
 
Sommer Søndage ved brugsen: Tovholder: Ulrik Rybjerg.
 
Fibernet til Overlade. Tovholder: Per Gundersen.
 
Alle, der har lyst til at bidrage med stort eller småt i en af arbejdsgrupperne, er velkomne til at kontakte én af tovholderne.
Kontakt evt. Jacob Dalgaard på tlf. 30 12 60 00.
Fastelavn
Søndag den 15. februar blev der fejret fastelavn i Overlade med gudstjeneste i kirken. Bagefter var der kaffe, sodavand og fastelavnsboller i hallen, hvor både børn og voksne også slog katten af tønden.
Massiv opbakning til borgermøde
 
Der mødte 152 mennesker op til borgermødet i Overlade Gl. Skole den 7. januar. Byens foreninger havde inviteret, og der var blandt arrangørerne udbredt tilfredshed med opbakningen.
 
På mødet kom der en lang række forslag og idéer på bordet til, hvordan Overlade kan fremtidssikres. De idéer vil blive berarbejdet i det fælles foreningsforum, som vil forsøge at uddelegere opgaverne til nogle udvalg, som ønskes besat med nogle entusiastiske borgere.
1. januar 2015 mødte 45 mennesker op til nytårsmarch i Lundgård Skov. Temperaturen havde sneget sig helt op på 7 graders varme, og selv om vejret var gråt holdt det tørt. Mogens Jensen fra IK Vest bød velkommen, og efter de godt 3 kilometer gennem skoven, serverede Overlade Borgerforening suppe i savværket.
Bro indviet over Vilsted Sø
 
Lørdag den 20. december 2014 blev den nye gang- og cykelbro over Vilsted Sø indviet. På billedet ses formanden for Overlade Borgerforening Egon Nielsen (t.v.) klippe den røde snor sammen med Hans Støttrup Jensen (Ranum Borger- og Erhvervsforening), borgmester Knud Kristensen og Karin Simensen (Vilsted Medborgerforening). 210 mennesker mødte op til begivenheden på en kold og våd decemberdag.
 

Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Bankospil

date Torsdag d. 28. maj 2015
time 14:00 - 16:00
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
description Dørene åbnes kl. 13. Arr.: Overlade Pensionistforening.
details Flere detaljer..

title 10 års Jubilæum i Overlade Motor Club

date Lørdag d. 30. maj 2015
time 13:00 - 16:00
venue Præstebakken 12, Overlade
description Vi hygger og snakker fra kl. 13.
Åbent hus med gratis kaffebord.
13-16 Grillen er i gang.
13-16 Ny Ungdomsklub: kom og se.
13.30 Trial opvisning, se hvad en MC kan klatre op ad.
14.15-15.00 Trial opvisning.
Vores medlemmer viser køretøjer.
Alle er velkomne.
details Flere detaljer..

title Baby-klub i Myren

date Tirsdag d. 2. juni 2015
time 09:30 - 11:30
venue Den Gamle Skole, Bjørnsholmvej 132, Overlade
details Flere detaljer..

title Gudstjeneste med højmesse

date Søndag d. 7. juni 2015
time 09:30 - 10:30
venue Overlade Kirke
details Flere detaljer..

title Kør selv-udflugt

date Torsdag d. 11. juni 2015
time 13:00 - 23:30
description Turen går til friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund. Afgang fra Den Gamle Skole, hvor der også er tilmelding. Arr.: Overlade Pensionistforening.
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk