Fibernettet er nu på vej til Overlade

Glæd jer - vi har nu udsigt til, at Overlade By kan blive forsynet med fiber, som bl. a giver  super hurtigt internet til alle borgere.   Hvis 125 husstande i Overlade By bestiller en fibertilslutning senest den 28. august planlægger Bredbånd Nord i samarbejde med HEF, Himmerlands Elforsyning, at borgerne har fiber inden jul 2015.

Gratis tilslutning
Det er gratis at få fibernettet ført ind i huset, og siger man ja tak til dette tilbud forpligtiger man sig til at være kunde på fibernettet i minimum 6 måneder.

Kom til borgermøde
Sæt kryds i kalenderen allerede nu ved onsdag den 12. august kl. 19.00. Her holder Bredbånd Nord informationsmøde på Overlade Gamle Skole.

Her vil du få  alle nødvendige informationer.

Venlig hilsen
Inger Nørgaard
Salg- og marketingkonsulent
OMC's formand Per Gundersen lagde sig frygtløst ned og lod trialkøreren Morten Andersen flyve henover sig, da OMC den 30. maj fejrede sit 10 års jubilæum.
 
Dagli'Brugsen Overlade holdt generalforsamling i Den Gamle Skole tirsdag den 28. april kl. 19.30. Omkring 70 mennesker var mødt op, og de hørte Sven Andersen fremlægge formandsberetningen, og uddeler Ulrik Rybjerg fremlægge brugsens årsregnskab, der desværre viste et minus på 269.853 kr.
Underskuddet skyldes blandt andet, at der er investeret i et nyt gulv i butikken sidste år, hvilket samtidig betød, at en del af butikken var spærret af med følgende tab i omsætning som følge.
Uddeleren kunne dog berette om positiv fremgang i de første tre måneder af 2015.
5 projekter sat i gang
 
Borgermødet den 3. marts satte 5 nye projekter i gang.
 
Et nyt atletikstadion og halbyggeri ved skolen. Tovholder: Jacob Dalgaard.
 
En ungdomssklub: Tovholder: Mogens Jensen.
 
Facebook-profil for Overlade. Tovholder: Tommy Rump Andersen.
 
Sommer Søndage ved brugsen: Tovholder: Ulrik Rybjerg.
 
Fibernet til Overlade. Tovholder: Per Gundersen.
 
Alle, der har lyst til at bidrage med stort eller småt i en af arbejdsgrupperne, er velkomne til at kontakte én af tovholderne.
Kontakt evt. Jacob Dalgaard på tlf. 30 12 60 00.
Fastelavn
Søndag den 15. februar blev der fejret fastelavn i Overlade med gudstjeneste i kirken. Bagefter var der kaffe, sodavand og fastelavnsboller i hallen, hvor både børn og voksne også slog katten af tønden.
Massiv opbakning til borgermøde
 
Der mødte 152 mennesker op til borgermødet i Overlade Gl. Skole den 7. januar. Byens foreninger havde inviteret, og der var blandt arrangørerne udbredt tilfredshed med opbakningen.
 
På mødet kom der en lang række forslag og idéer på bordet til, hvordan Overlade kan fremtidssikres. De idéer vil blive berarbejdet i det fælles foreningsforum, som vil forsøge at uddelegere opgaverne til nogle udvalg, som ønskes besat med nogle entusiastiske borgere.
1. januar 2015 mødte 45 mennesker op til nytårsmarch i Lundgård Skov. Temperaturen havde sneget sig helt op på 7 graders varme, og selv om vejret var gråt holdt det tørt. Mogens Jensen fra IK Vest bød velkommen, og efter de godt 3 kilometer gennem skoven, serverede Overlade Borgerforening suppe i savværket.
Bro indviet over Vilsted Sø
 
Lørdag den 20. december 2014 blev den nye gang- og cykelbro over Vilsted Sø indviet. På billedet ses formanden for Overlade Borgerforening Egon Nielsen (t.v.) klippe den røde snor sammen med Hans Støttrup Jensen (Ranum Borger- og Erhvervsforening), borgmester Knud Kristensen og Karin Simensen (Vilsted Medborgerforening). 210 mennesker mødte op til begivenheden på en kold og våd decemberdag.
 

Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Info-aften om veteranknallert-afdeling i OMC

date Mandag d. 3. august 2015
time 19:30 - 21:00
venue Borgen, Præstebakken 12
description Nyt – Nyt – Nyt fra Overlade Motor Club.
Vi har erfaret at der er en del, som har interesse for veteranknallerter.
Derfor vil vi undersøge, om det kunne være en idé, at der blev lavet en knallertafdeling i OMC.
Har I lyst til det, vil vi holde en info-aften i Borgen den 3. august 2015.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Kontakt:
Knud Andersen 2231 3501
Per Gundersen 5120 3001
details Flere detaljer..

title Borgermøde om fibernet

date Onsdag d. 12. august 2015
time 19:00 - 20:00
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
description Hvis 125 husstande i Overlade By bestiller en fibertilslutning senest den 28. august planlægger Bredbånd Nord i samarbejde med HEF, Himmerlands Elforsyning, at borgerne har fiber inden jul 2015.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu ved onsdag den 12. august. Her holder Bredbånd Nord informationsmøde på Overlade Gamle Skole.
Her vil du få alle nødvendige informationer.
details Flere detaljer..

title Opstart i FDF Overlade

date Mandag d. 17. august 2015
time 18:30 - 20:00
venue FDF Huset, Østergårdsvej
description Sæsonstart
details Flere detaljer..

title Arbejdslørdag hos FDF Overlade

date Lørdag d. 22. august 2015
time 09:00 - 16:00
venue FDF Huset, Østergårdsvej
description Vi starter op med rundstykker kl. 9. Tilmelding til Charlotte Lassen: ccll@live.dk
details Flere detaljer..

title Generalforsamling i Overlade Skoles Støtteforening

date Torsdag d. 27. august 2015
time 19:00 - 20:30
venue Overlade Hallens køkken
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk