5 projekter sat i gang
 
Borgermødet den 3. marts satte 5 nye projekter i gang.
 
Et nyt atletikstadion og halbyggeri ved skolen. Tovholder: Jacob Dalgaard.
 
En ungdomssklub: Tovholder: Mogens Jensen.
 
Facebook-profil for Overlade. Tovholder: Tommy Rump Andersen.
 
Sommer Søndage ved brugsen: Tovholder: Ulrik Rybjerg.
 
Fibernet til Overlade. Tovholder: Per Gundersen.
 
Alle, der har lyst til at bidrage med stort eller småt i en af arbejdsgrupperne, er velkomne til at kontakte én af tovholderne.
Kontakt evt. Jacob Dalgaard på tlf. 30 12 60 00.
Fastelavn
Søndag den 15. februar blev der fejret fastelavn i Overlade med gudstjeneste i kirken. Bagefter var der kaffe, sodavand og fastelavnsboller i hallen, hvor både børn og voksne også slog katten af tønden.
Massiv opbakning til borgermøde
 
Der mødte 152 mennesker op til borgermødet i Overlade Gl. Skole den 7. januar. Byens foreninger havde inviteret, og der var blandt arrangørerne udbredt tilfredshed med opbakningen.
 
På mødet kom der en lang række forslag og idéer på bordet til, hvordan Overlade kan fremtidssikres. De idéer vil blive berarbejdet i det fælles foreningsforum, som vil forsøge at uddelegere opgaverne til nogle udvalg, som ønskes besat med nogle entusiastiske borgere.
1. januar 2015 mødte 45 mennesker op til nytårsmarch i Lundgård Skov. Temperaturen havde sneget sig helt op på 7 graders varme, og selv om vejret var gråt holdt det tørt. Mogens Jensen fra IK Vest bød velkommen, og efter de godt 3 kilometer gennem skoven, serverede Overlade Borgerforening suppe i savværket.
Bro indviet over Vilsted Sø
 
Lørdag den 20. december 2014 blev den nye gang- og cykelbro over Vilsted Sø indviet. På billedet ses formanden for Overlade Borgerforening Egon Nielsen (t.v.) klippe den røde snor sammen med Hans Støttrup Jensen (Ranum Borger- og Erhvervsforening), borgmester Knud Kristensen og Karin Simensen (Vilsted Medborgerforening). 210 mennesker mødte op til begivenheden på en kold og våd decemberdag.
 

Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Forårsopvisning

date Søndag d. 8. marts 2015
time 10:00 - 12:00
venue Overlade Hallen
description IK Vest Gymnastik indbyder til Forårsopvisning.
Børn og voksne vil vise, hvad de kan, og der sælges kaffe og kage.
Entré: 30 kr. Børn under 12 år gratis.
details Flere detaljer..

title Baby-klub i Myren

date Tirsdag d. 10. marts 2015
time 09:30 - 11:30
details Flere detaljer..

title Formiddagscafé med Freddy Elimann

date Tirsdag d. 10. marts 2015
time 10:00 - 12:00
venue Konfirmandhuset
description Freddy Elimann kommer og fortæller om sin tur til Island. Der serveres kaffe og rundstykker.
details Flere detaljer..

title Generalforsamling i Overlade Borgerforening

date Onsdag d. 11. marts 2015
time 19:00 - 21:00
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
description Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens Beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag ( forslag skal være formanden i hænde senest den 4. marts.)
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen kommer Finn Jørgensen fra nærpolitiet og fortæller om politiets arbejde her i området.
details Flere detaljer..

title Generalforsamling i Overlade Pensionistforening

date Torsdag d. 12. marts 2015
time 14:00 - 15:00
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk