Overlade Kulturcenter
 
Den 13. marts 2016 blev den selvejende institution "Overlade Kulturcenter" etableret på en stiftende generalforsamling i Overlade Hallen.
Der blev valgt en bestyrelse, som skal stå for den fremtidige drift af hallen. Bestyrelsen består af Kristian Haldrup (formand), Svend Støttrup (næstformand), Bodil Andersen (kasserer), Mogens Jensen (sekretær) og Kim Støvring (menigt medlem). Suppleanter blev Edgar Jensen og Grethe Ravnborg.
 
Brugsen fylder 125 år
 
I år kan Brugsen fejre sit 125 års jubilæum. Det skal fejres.
Derfor håber vi at se ekstra mange til vores generalforsamling. Og alle kan være med, store som små.

DERFOR,,,, sæt allerede NU kryds i kalenderen 29. april.

Af hensyn til de små har vi valgt en fredag så de ikke skal tidligt op dagen efter. Vi starter allerede kl. 17 og igen i år er det med spisning.

Alle børn i følge med en voksen spiser gratis (børnemenu). Og efter spisningen når vi skal til selve generalforsamlingen, vil der være underholdning for børnene. Både fysisk udfoldelse, men også mulighed for Disney Sjov. Alle børn får en gratis slikpose.

Menuen for de voksne:
Kartoffelsalat, Pastasalat, Frikadeller og flutes,
Hertil vand, øl og et glas vin....
Prisen for dette er 25 kr. og billetter købes i Brugsen når vi nærmer os - opslag herom senere.

Konkurrence:
Alle medlemmer af Dagli Brugsen Overlade kan deltage i en konkurrence om:
EN MÅNEDS DAGLIGVARER
til en værdi af 3.000 kr.
Vinderen skal være tilstede på aftenen, ellers udtrækkes en anden vinder. Hvad konkurrencen går ud på, oplyser vi senere.

SÅ MØD OP... TAG NABOER OG VENNER MED.... vi får en fantastisk aften - hvem ved... måske finder vi på meget mere ;)
Knap 60 mennesker deltog i IK Vest Gymastiks nytårsmarch nytårsdag. Se mere her.
Fra venstre ses Thomas Reeckman, Mia Mikkelsen, Carina Hvorvarp, Jan Nielsen, Nis Virenfeldt, Kristian Haldrup, Lars Pedersen, Jesper Gautesen og Kim Qvesehl Larsen
Overlade Friskole er etableret
 
Den 9. december 2015 blev der holdt stiftende generalforsamling i Overlade Friskole. Omkring 70 af byens borgere var mødt, og der blev blandt andet valgt en bestyrelse.
Den består af Mia Mikkelsen (formand), Nis Virenfeldt (næstformand), Carina Hvorvarp (kasserer), Lars Pedersen (sekretær), Kim Qvesehl Larsen, Kristian Haldrup og Jesper Gautesen. Suppleanter blev Jan Nielsen og Thomas Reeckman.
 
Følg også friskolen på facebook her
Årets Overlade-borger
Mia Mikkelsen, der er medlem af skolebestyrelsen på Overlade Skole, medlem af bestyrelsen i Overlade Skoles Støtteforening og medinitiativtager til en friskole i Overlade, blev 30. oktober fortjent kåret som "Årets Overlade-borger".
Prisen uddeles af Overlade Borgerforening efter en folkeafstemning, som har fundet sted i brugsen.

Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Hyggeeftermiddag i Overlade Pensionistklub

date Torsdag d. 2. juni 2016
time 14:00 - 16:00
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
details Flere detaljer..

title Foredrag i Overlade Pensionistforening

date Torsdag d. 9. juni 2016
time 14:00 - 16:00
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
description Niels Chr. Roed, Overlade kommer og fortæller om dansk landbrug i dag.
details Flere detaljer..

title Formiddagscafé med Hans Aage Mink

date Tirsdag d. 14. juni 2016
time 10:00 - 12:05
venue Konfirmandhuset
description Beskrivelse:
Formiddagscafe kl. 10 i konfirmandhuset. Hans Aage Mink fortæller om: DANNEBROG - FRA KORSFANE TIL FOLKEEJE. Vi starter med rundstykker og kaffe. Alle er velkomne. Gratis arrangement.
details Flere detaljer..

title Tur til Vitskøl Kloster

date Torsdag d. 16. juni 2016
time 14:00 - 16:30
venue Vitskøl Kloster
description Overlade Pensionistforening arrangerer kør-selv-tur til Vitskøl Kloster med rundvisning på klosteret og i haven. Derefter er der kaffe. Turen er gratis men med tilmelding.
details Flere detaljer..

title FDFafslutning

date Mandag d. 20. juni 2016
time Hele dagen
venue FDF Huset, Østergårdsvej
url Link
description FDF sommerafslutning ved FDF huset på Østergårdsvej.
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk