Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Fælles fodslaw

date Mandag d. 27. marts 2017
time 09:30 - 11:05
venue Ranum Multikulturhus
description Kom med til fælles -fodslaw med Overlade og Ranum + 60.
Vi mødes mandag den 27. marts kl. 9.30 i Ranum Multihal, Seminarievej 27, Ranum.
Efter turen er det muligt, at købe en kop kaffe /the i hallen.
Alle mobile er velkommen.
Bemærk; Skiftende mødesteder. Se på Overlade.dk
details Flere detaljer..

title generalforsamling i Overlade Lokalhistorie

date Mandag d. 27. marts 2017
time 19:00 - 20:30
venue Den gl. sparekasse
details Flere detaljer..

title Generalforsamling i Overlade Kulturcenter

date Onsdag d. 29. marts 2017
time 19:00 - 20:30
venue Fællessalen, Overlade Friskole
description 1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelse - på valg er: Mogens Jensen
Svend Støttrup Nielsen

Suppleanter – på valg er: Edgar Jensen
Grethe Ravnborg

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag kan indsendes til haldrup@fortwest.dk senest d. 22. marts.
details Flere detaljer..

title Sogneaften

date Onsdag d. 29. marts 2017
time 19:00 - 21:30
venue Konfirmandhuset
description Sogneaften i konfirmandhuset, hvor Freddy Elimann og flere viser billeder og fortæller om Overlade Kirkes 100 års jubilæum.

Menighedsrådet er vært for kaffen. Alle er velkomne. Gratis arrangement.
details Flere detaljer..

title Bankospil i Overlade Pensionistforening

date Torsdag d. 30. marts 2017
time 14:00 - 16:30
venue Overlade Gl. Skole, Bjørnsholmvej 132
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk